LATEST ARTICLES

Các nguồn tài liệu học tiếng anh

Sau đây mình tổng hợp các nguồn tài liệu trong quá trình học tiếng anh của mình: I.  Luyện và học phát âm 1. Kênh youtube của cô Rachels huyền thoại luyện phát...

Bài 23 – Cách brainstorm và từ vựng chủ đề 16 – Transportation

1.  Giới thiệu Như mình đã nói, mình chia tổng cộng 15 chủ đề thôi thay vì rất nhiều chủ đề so với nhưng gì mình thấy các thầy cô trên internet. ...