Trong IELTS Writing Task 2 thì mình có 15 chủ đề (tự phân loại và sắp xếp cho dễ học – đặc biệt là học danh sách từ vựng theo chủ đề) thì với Writing Task 1, mình không có phân loại từ vừng theo chủ đề.  Writing Task 1 toàn là phân tích số liệu (liệt kê số liệu) từ 7 dạng loại bài (Line graph, bar chart, pie chart, …).  Có chăng thì 1 vài synonym để paraphrase thôi.

Ví dụ:

The graph below shows the percentage of the population in cities since the 1970s with projection to 2030.  Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Thì mình học thuộc các từ đồng nghĩa như sau:
the percentage  -> the proportion: tỉ lệ
citizens -> residents -> dwellers: cư dân

Các bạn xem trong mục Tự học IELTS -> IELTS Writing, sau đó học thuộc bộ từ vựng cho từng dạng bài trong Writing Task 1 là OK.  Chỉ có 7 dạng thôi; mỗi dạng sẽ có 1 số từ vựng đi theo là cứ thế mà học thuộc.  Sẽ rất có ích khi vào phòng thi.

2 COMMENTS

    • OK, thông cảm nha. Có gì mình sẽ cập nhật lại cho đầy đủ. site mình là chia sẽ kinh nghiệm, kiểu như 1 nhóm tự học (kieu Group trên Face),nên không có đầy đủ kiểu như thương mại. Rãnh thì mình post cho vui, chia se thôi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here