Android L Will Keep Your Secrets Safer

Happy Sunday from Software Expand! In this week's edition of Feedback Loop, we talk about the future of Windows Phone, whether it makes sense to build media centers discuss the preferences...

Marriott Plays With Sensory-Rich Virtual Reality Getaways

Happy Sunday from Software Expand! In this week's edition of Feedback Loop, we talk about the future of Windows Phone, whether it makes sense to build media centers discuss the preferences...

Writing Task 1 – Dạng đề về Line Graph

Giới thiệu dạng Line graph Bố cục và cách viết Bộ từ vựng cho dạng Line graph Khi vào phòng thi, gặp dạng Writing Task 1 về Line graph, các bạn...
video

The Ideal Length of Everything Online, Backed by Research

Happy Sunday from Software Expand! In this week's edition of Feedback Loop, we talk about the future of Windows Phone, whether it makes sense to build media centers discuss the preferences...

How to drive growth through customer support

Happy Sunday from Software Expand! In this week's edition of Feedback Loop, we talk about the future of Windows Phone, whether it makes sense to build media centers discuss the preferences...

Cách quản lý thời gian và dành thời gian tự học IELTS – đừng...

Bài post này đơn giản, nhưng ít người làm được. Mình là blogger, toàn làm việc trên mạng internet.  Có tháng làm việc đến trên 20 người, cùng nhau chia việc (assign...

Các chủ đề trong Writing Task 1

Trong IELTS Writing Task 2 thì mình có 15 chủ đề (tự phân loại và sắp xếp cho dễ học - đặc biệt là học danh sách từ vựng theo chủ...

Chủ đề trong IELTS Writing – Task 2

Có nhiều website hay trung tâm anh văn, các thầy chỉ ra nhiều chủ đề (TOPIC) nhưng mình thấy không ổn lắm (so với cảm giác của mình thôi).  Ví dụ...