1.  Giới thiệu

Như mình đã nói, mình chia tổng cộng 15 chủ đề thôi thay vì rất nhiều chủ đề so với nhưng gì mình thấy các thầy cô trên internet.  Và 15 chủ đề này đều có liên quan đến:
– Governemnt: chính phủ, các giải pháp,…
– Society & Personality: tác động đến xã hội, đến cá nhân

Nên mình không đánh thứ tự như các chủ đề (từ 1 đến 15) mà theo chữ cái:

A) Government
B) Society & Personality

Danh sách cách chủ đề đã bàn ở các bài trước:

1 Art
2 Business
3 Education
4 Entertainment
5 Environment
6 Family
7
8 Heath
9 Tourist
10 Cultural
11 Society & Life
12 Sport
13 Science
14 Technology
15 Transportation

Bài này bàn về A) Government nhé.

2.  Cách brainstorm và phân chia topic con

Governments = The government = local authority

3.  Từ vựng và paraphrase

Governemnt thì chắc chắn liên quan đến các vấn đề này nè:

  1. Introduce laws: ban hành luật.
  2. Money &  fundings: tiền bạc, quỹ chính phủ.
  3. Development & Services: sự phát triển, và các dịch vụ công.

Introduce laws

To introduce laws

Money & Funding

To spend money on sth = to invest money in sth = to allocate money for/to sth: chi tiền vào việc gì.

Development & Services

 

Sustainable development 

X plays an essential role in a country’s sustainable development

Phát triển bền vững
Important factors Những nhân tố quan trọng 
Medical care = medical services

Health care 

Social security 

Provide public services Cung cấp dịch vụ công cộng

 

4.  Ví dụ

 

5.  Bài tập

 

Nguồn: có tham khảo từ website ielts-nguyenhuyen.com và nhiều nguồn khác (search trên internet).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here